Pages

Monday, 13 June 2016


Manatua fo’i lo’u atunu’u pele o le niu na maua mai ai le tala i le mafuaaga o le popo.  Na alu Sina e taele na ia ila ai le tuna.  Na avea i laua o se uo lelei.  Mulimuli ane sa mana’o le tuna e toto lona ulu i talane o le fale o Sina, ina ia ola mai ai se niu e fa’aaoga e Sina ma tagata Samoa.  A e vaai i le niu e manatua ai le tala ia Sina ma lana tuna.      Komitiolefaleulaosamoa Tuliaupupu 

O LE FA’AAOGAINA O POPO
O le popo e maua mai i le niu.  E fa’aaoga lau o le niu e lalaga ai ato, pulou, pola, ili ma isi ituaiga mea taulima Samoa.  I Samoa, pe a leai se popo, e leai se pe’epe’e ma se sua o le popo e inu ai tagata. Pe a ua uma ona fa’avela fa’i ma talo, e sasa’a i ai le pe’epe’e e fa’amanogi ai.  E fa’aaoga popo e fai ai lu’au,  faiai, sua i’a, vaiinu ma fafaga ai moa ma pua’a.  E tele aoga o le popo e fai ai mea taulima ma tafu ai le afi i pulu popo. Screenshot 2016-05-27 at 10.14.39 AM.pngScreenshot 2016-05-27 at 10.14.39 AM.png
                                                                                  Komitiolefaleulaosamoa Tuliaupupu
TALA O ASO ANAMUA I LE POPO
     
                                                                                            

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.